Hierscht-Verkaf zu Housen

Published : 13.10.2021

Atelier’en vun der APEMH am Parc Housen

Planzen, Coupen an Drëschenarrangementer fir op den Kirfecht

Mir sinn op an der Hierschtsaison
Méindes 18. bis Freides 29. Oktober 2021 vun 8:30 bis 12:30 a vun 13:15 bis 17:00 Auer
Samsdes 23. an 30. Oktober 2021 vun 8:00 bis 12:00 Auer

Hei fannt dir eise Flyer

10, Parc Hosingen – L-9836 Hosingen
Tél. : 26 90 40-40 – serre.hosingen@apemh.lu

Search

+