Grousst Summerfest a Marche Populaire um Nossbierg

Veröffentlicht : 01.06.2017
Summerfest 2017 1

Den 8. Juli um Centre Nossbierg zu Esch

 Museksprogramm

11:30 | Leidelenger Musikussen
14:00 | Original Eppichhofer
16:00 | Säitesprong

Marche populaire 6 oder 14 km

Startzäiten : 07:00 – 13:00 Auer

Kontrollschluss : 16:00 Auer

Startgeld : 1,50 € (fir de Stempel vum IVV), gratis fir Kanner ënner 14 Joer

 

Den Erléis vun dësem Dag geet an de Bau vun neie Projet’en fir Leit mat enger intellektueller Behënnerung.

 

Download – Flyer Summerfest

Download – Flyer Marche populaire

Search

+