Aweiung vum Projet – Insektenhoteller gestalten

Veröffentlicht : 17.06.2022

De Projet ass am Wanter 2021 vum Rotary Club Esch lancéiert ginn, a goung de 16. Juni mat senger Aweiung, a Presenz vun allen Haaptbedeelegten a vum Buergermeeschter, op en Enn.

De Rotary Club Esch, d’Gemeng Esch, d’Administration de la nature et des forêts (ANF), d’Schräinerei Betten an d’Dagesstrukture vun der APEMH hunn en Projet am Kader vun Esch 2022 zum Thema Ëmwelt ëmgesat, andeems 3 Insektenhoteller am Raum Esch opgeriicht goufen.

Search

+