Wanter Challenge – SAJ Mondorf

Publié : 16.12.2022

Den SAJ Mondorf huet mat gemaach bei der Wanter Challenge. Mir hunn ee Schnéimännche gebaut mat alen Zeitungen, Gips a ganz vill Motivatioun. Jiddereen huet ganz gutt matgeschafft an et huet vill Freet gemaach. De Schnéimännchen hunn mir op den Nossbierg gefouert a virum SAJ opgestallt.

Search

+