Gemeinsam Bakaktivitéit am SAJ zu Mondorf mat e puer Schüler vun der EILMB

Publié : 09.02.2024

De 6. Februar waren 3 motivéiert Schüler vun der Ecole Internationale Mondorf-les-Bains (EILMB) bei eis an den SAJ komm, fir eng Bakaktivitéit mat ze maachen. Et huet eis gefreet ze gesinn, wie wäertschätzend a voller Engagement di jonk Schüler d’Aktivitéit geleet hunn. D’Zesummenaarbecht huet ganz gutt gekappt an d‘Fueskichelcher hu gutt geschmaacht. Mir freeën eis op weider flott Zesummenaarbechten.

Search

+