Entwécklung a Perspektive vum Sozialsecteur zu Lëtzebuerg

Publié : 24.10.2023

Haut ware mer invitéiert fir um Alices Dag (Agora Luxembourgeoise partICipative de l’intErvention Sociale deelzehuelen.

Thema vun dësem Treffe war d’Entwécklung a Perspektive vum Sozialsecteur zu Lëtzebuerg. Insgesamt hate 50 Associatiounen e Stand an der Maison du Savoir um Campus Belval. Och d’APEMH war mat engem Stand vertrueden.

De ganzen Dag hu Presentatiounen an„Table ronde“ stattfonnt. An de Pausen haten d’Studente Méiglechkeet sech bei d‘Stänn informéieren ze kommen an esou hate mer Geleeënheet an den direkten Austausch ze kommen.

Eis ass opgefall, dass trotz Informatiounen a Presenz a verschiddenen Medien, nach vill Opklärungsbedarf bei de Leit allgemeng besteet. D’APEMH mat all hiren Äntwerten ass nach laang net bei all de Studenten aus dem soziale Secteur bekannt.

Dat weist, dass Presenz op esou Evenementer definitiv seng Wichtegkeet huet. Et war en interessante Moment fir eis als Exposant.

Search

+