APEMHWenn Kunstprojekte verbinden

Inklusion hat viele Gesichter

Zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung (3. Dezember) hat die APEMH in einem kurzen Beitrag den Fokus auf inklusive Kunstprojekte gelegt.

 

Beitrag - Wenn Kunstprojekte verbinden (de) + (fr)

Artikel - Weg mit den Barrieren (Luxemburger Wort 03.12.2018)

 

 

Porte Ouverte - APEMH Betten op der Mess

Porte Ouverte de 7. Dezember 2018 an den Atelieren zu Betten op der Mess

Vun 11:00 - 19:00 Auer
- Zär: Planzen, Deko a Chrëschtbeemercher
- Bauerebetrib: Déieren am Stall, Fotoshooting a Kanneratelier
- Schräinerei: Miwwelen a Vullenhaisercher
- Sous-Traitance: Deko-Artikelen a Cadeau'en
- Buttek am Duerf
- Brocante an Tombola Mei liesen

 
 

Rapport d'activités 2017-2018

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lire la suite...

 
Bande Bande