APEMHRemise Don - Schoulkanner Viichten

2250 € fir d'APEMH

Villmools Merci un d'Schoulkanner vu Viichten fir hire generéisen Don, deen duerch de Verkaf vu selwergebastelte Chrëschtartikelen, Gebäck a ville Leckereien op der Chëschtfeier gesammelt ginn ass.

 

Artikel - mywort

 
Bande Bande