APEMHCliärrwer Chrëschtmaart

Cliärrwer Chrëschtmaart - Sonndes den 11. Dezember op der Maartplaz vun 11:00 - 18:00 Auer

Zesummen mat de Kanner aus dem Service CARR Nord verkaafe mir eis selwer gebastelt Chrechtdekoration a selwer gebaake Kichelcher.

 

Mir invitéieren iech all häerzlech fir laancht ze kommen

 

Flyer Cliärrwer Chrëschtmaart

 

 
Bande Bande